Přihláška odeslána

Děkjeme za přihlášení!
Potvrzení o konání kurzu budeme odesílat v případě minimálního naplnění.

* Platba kurzu probíhá prostřednictvím zaslané faktury, u které je variabilním symbolem rodné číslo uchazeče.