Fostra gymnázia

Kvalitní vzdělání pro spokojenou a úspěšnou budoucnost

Jak nás najít v systému DiPSy?

Bohužel vás musíme informovat o komplikacích v systému DiPsy. V některých případech není možné naše gymnázia jednoduše vyhledat. V systému nejsou rovněž aktualizované adresy pro místa výuky.

všeobecné gymnázium Aspira

  • Vyhledejte podle: IZO 181141990 nebo zadejte Rozvíjíme a podporujeme

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

česko-anglické gymnázium International

  • Vyhledejte podle: IZO 108000877 nebo zadejte Rozvíjíme angličtinou

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

evropské gymnázium Europea

  • Vyhledejte podle: IZO 181142082 nebo zadejte Rozvíjíme v evropském kontextu

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10

česko-ukrajinské gymnázium Pontia

  • Vyhledejte podle: IZO 181142074 nebo zadejte Rozvíjíme porozuměním

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10

FOSTRA ASPIRA
všeobecné
gymnázium

FOSTRA INTERNATIONAL
česko-anglické
gymnázium

FOSTRA EUROPEA
evropské
gymnázium

FOSTRA PONTIA
česko-ukrajinské
gymnázium

Fostra Aspira
všeobecné gymnázium

Kvalitní všeobecné vzdělání a široká nabídka volitelných předmětů. U studentů rozvijíme dovednosti v oboru, který je zajímá. Samozřejmostí je výuka cizích jazyků, kromě angličtiny je na výběr 1 ze 3 jazyků – němčina, španělština a francouzština.

Školné: 128 000 Kč ročně
Kapacita: 4 třídy po 24 studentech

Fostra Europea
evropské gymnázium

Předměty zahrnují strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie a udržitelnost, mezinárodní vztahy a globální politika. Ve studijním programu najdete také výuku cizích jazyků a mezikulturního dialogu.

▪ Školné: 109 000 Kč ročně
▪ Kapacita: 4 třídy po 26 studentech

Fostra International
Česko-anglické gymnázium

Větší počet hodin je vedený v anglickém jazyce (min. 32% výuky) a opírá se o odborné oblasti jako history, society, nature, science, skills, abilities, math and logic. Studenti se učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet a vyjadřovat se.

Školné: 164 000 Kč ročně
Kapacita: 4 třídy po 24 studentech

Fostra Pontia
Česko-ukrajinské gymnázium

Jediné česko-ukrajinské gymnázium v ČR se pod záštitou velvyslanectví Ukrajiny zaměřuje na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext, komunikaci, umění, kulturu a kritické myšlení.

▪ Školné: 78 000 Kč ročně
▪ Kapacita: 2 třídy po 30 studentech

Fostra Aspira
Všeobecné gymnázium

Klademe důraz na kvalitní všeobecné vzdělání spolu s výběrem ze široké nabídky volitelných předmětů, abychom u studentů rozvíjeli dovednosti v oboru, který je zajímá. Samozřejmostí je výuka cizích jazyků, kromě angličtiny je na výběr 1 ze 3 jazyků – němčina, španělština a francouzština. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých školách.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk - němčina, španělština a francouzština

▪ Školné: 128 000 Kč ročně
▪ Kapacita: 4 třídy po 24 studentech


Fostra International
Česko-anglické gymnázium

Větší počet hodin je vedený v anglickém jazyce (min. 32% výuky) a opírá se tematicky o odborné oblasti jako history and society, nature and science, skills and abilities, math and logic. Studenti se tak učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet, bavit se a vyjadřovat se. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých ve školách v ČR i v zahraničí.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk - němčina, španělština a francouzština

Školné: 165 000 Kč ročně
Kapacita: 4 třídy po 24 studentech


Fostra Europea
Evropské gymnázium

Evropské gymnázium aktivně podporuje porozumění a respekt k různým kulturám, jazykům a tradicím. Předměty zahrnují strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie a udržitelnost, mezinárodní vztahy, globální politika, komunikační a prezentační dovednosti a kritické myšlení. Ve studijním programu najdete také výuku cizích jazyků a mezikulturního dialogu formou témat o lidských právech, rozvojové spolupráci, udržitelném rozvoji a ekologickém myšlení. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých školách.

Cizí jazyky: angličtina, další volitelný evropský jazyk a netradiční evropský jazyk, např. švédština.

▪ Školné: 109 000 Kč ročně
▪ Kapacita: 4 třídy po 26 studentech


Fostra Pontia
Česko-ukrajinské gymnázium

Jediné programově provozované česko-ukrajinské gymnázium v ČR se pod záštitou velvyslanectví Ukrajiny zaměřuje na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext, komunikační dovednosti, umění, kulturu a kritické myšlení. Ve třídě bude podpůrný lektor ovládající ukrajinský i český jazyk, aby poskytoval studentům během výuky podporu, která jim pomůže lépe porozumět a dosáhnout úspěchu ve studiu. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých školách.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk – čeština, ukrajinština

▪ Školné: 78 000 Kč ročně
▪ Kapacita: 2 třídy po 30 studentech