Adaptační kurz

Prvotních 96 hodin společného soužití studentů všech čtyř tříd prvního ročníku, vyučujících a vedení školy. Doba přímo stvořená k bližšímu poznání misí, vizí a metodiky školy, stejně tak k seznámení se s novými spolužáky i tvorbě pozitivního klima. Jak hezké bylo sledovat navazování vztahů či nově vznikající přátelství. Cenným výstupem pro novopečené gymnazisty byla příležitost sebepoznání v nových situacích, vyzkoušení netradičních sportů a nácviku výdrže nebo kooperace.  

Společné komunikační aktivity, výlet, koupačky v bazénu, táborák, diskotéka i prostor pro relaxaci doplnilo nespočet her vychovatelů z agentury Kazimírka, v jejichž režii byla i populární noční úniková hra. Do poslední chvíle se toto překvapení podařilo udržet v tajnosti.  

Celý kurz doprovázelo nesmírně příznivé počasí, které umožnilo různé venkovní činnosti na sportovištích a podtrhlo pobyt v přírodě. Seznamovací kurz se neskonale vydařil a položil základy třídnímu kolektivu i vztahům ve škole. Naše gymnázium působí jako velká rodina, čemuž bezesporu napomohla i účast většiny týmu a možnost poznat jej v situacích běžného života. Cílem Fostry není jen komunikace uvnitř skupiny/třídy, ale fungování napříč. Podporujeme networking od brzkého věku.