Náš tým

Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D.
Ředitelka

Záleží mi na předávání vědomostí a zkušeností, protože v tom vidím smysl. Učení mi umožňuje cítit se užitečná. Baví mě interakce se studenty. Dělá mi radost být u momentů uvědomění, když věci zapadají a mají význam. Naučila jsem se, že nemusím umět všechno, že změna je v pořádku a že je důležitá víra sám v sebe.

Inspirovaly mě silné ženy, moudří muži. Ti, co se umí rychle rozhodovat, mají odvahu a zdravé sebevědomí i sebereflexi. Mezi mé zájmy patří výlety, procházky, jízda autem a hra na klavír. Když mohu, trávím čas v přírodě.

Zkušenosti

3 roky ve vedení soukromé školy (ředitelka VOŠ, VOPŠ CEDUK, gymnázium)
4 roky v soukromém školství – učitelka geografie a cestovního ruchu (VOŠ)
8 let ve zdravotnictví – manažerské pozice (vedoucí, koordinátorka, analytička)
Koučink a networking (osobní koučka a lektorka sebekoučinku)
6 let ve státním školství – učitelka matematiky, zeměpisu, angličtiny (ZŠ, OA)
Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Mgr. Eliška Kalová
Zástupkyně ředitelky

Na učení mě baví ta rozmanitost a často si připadám jako herečka na jevišti. Role učitele je té herecké vcelku podobná – snaha zaujmout a zajistit, aby si posluchači něco odnesli a zapamatovali. Ráda inspiruji, motivuji a celkově pomáhám při výuce všem s nekončícím nadšením. 

Během mé pedagogické činnosti byla největší inspirací má profesorka didaktiky na VŠ, jejíž metodiku dodnes používám. Mé zájmy tvoří cizí jazyky společně s cestováním a objevováním nových míst. Dále určitě Piloxing, cyklistika, posilování, tanec, hudba a divadlo. Nepohrdnu dobrým jídlem nebo masáží a často prchám na wellness.

Zkušenosti

8 let v soukromém školství – učitelka angličtiny VOŠ, lektorka jazykové školy
11 let ve státním školství – učitelka angličtiny, němčiny, konverzací a zeměpisu
1 rok ve zdravotnictví (koordinátorka léčby zahraničních klientů, konzultantka)
5 let v obchodu (zahraniční projektová manažerka, asistentka, překladatelka)
18 let individuálních a skupinových kurzů angličtiny/němčiny pro děti i dospělé
Ovládá základy novořečtiny a ruštiny
Absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni


Konzultační hodiny
Pondělí 13:00-15:30
Pátek 8:00-10:00

Mgr. Klaudia Bukovenská
Učitelka hudební výchovy, výchovný a kariérový poradce

Jsem empatický člověk a pomoc ostatním mi odjakživa dělala radost. Vyučuji pátým rokem a cítím se být mentorem a partnerem na cestě při nalézání a dosahování cílů lidem všech věkových kategorií. Jsem zastáncem rovnocenné, přátelské, ale i respektující komunikace. V životě jsem se naučila a pořád se učím věci, které bych označila za velmi podstatné. Snažím se být lepší než včera a zůstat otevřená pro nové zkušenosti i dovednosti, které mi přinese zítřek.

Mezi mé zájmy patří hudba, především zpěv a skladba vlastních písní. Jsem ráda v pohybu, mám ráda turistiku, dlouhé procházky a tanec. Baví mě rozhovory na náročná témata a hledání řešení na nejrůznější situace.

Zkušenosti

▪ 5 let soukromá výuka zpěvu (2500 odučených lekcí, 80+ studentů)
▪ Hudební produkce a vydání autorského EP dostupného na streamovacích platformách
▪ 1 rok výuky na konzervatoři
▪ Učitelka hudby a zpěvu, zpěvačka, autorka písní, moderátorka, učitelka pedagogiky, kariérní a výchovná poradkyně
▪ Tvorba marketingové strategie – sociální sítě, propagace, focení, natáčení, vedení i organizace týmu, budování vlastní značky
▪ Absolventka Fakulty humanitních a přírodních věd v Prešově (pedagogika, výchovné poradenství a hudební umění)
▪ Konzervatoř Jaroslava Ježka (zpěv)


Konzultační hodiny
Pátek 12:10-12:55

Ing. Andrij Pysanenko, Ph.D.
Učitel matematiky

V životě jsem viděl spoustu různých učitelů a vždy mě fascinovalo, jak ti nejlepší z nich dokázali udržet pozornost žáků, a hlavně je inspirovat i motivovat ke studiu. Na lidech si velmi vážím a cením jejich upřímnosti a snahy naučit se novým věcem. Obdivuji dnešní generaci dětí, jejich odlišnosti a odvahu čelit tak rychle se měnícímu světu. Učení je nepřetržitý proces, který provází člověka po celý jeho život, ať se nám chce, nebo ne. 

Vím, že se od studentů můžeme i musíme naučit spoustu nových věcí, ale zároveň pevně věřím, že i my, učitelé, jsme zde, abychom je něčemu naučili.  Rád se učím novým věcem, jezdím na kole, běhám, rád sleduji sport. 

Zkušenosti

▪ Vědecký pracovník, lektor, učitel v ČR i zahraničí (VB, Ukrajina)
▪ Více než 15 let praxe ve vědeckém výzkumu (Akademie věd České republiky)
▪ Plynule hovoří a vede odborné přednášky anglicky, česky, ukrajinsky
▪ Doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě (Univerzita Karlova v Praze)
▪ Postdoktorandský pobyt na univerzitě ve Velké Británii (Keel University)
▪ CŽV: Didaktika matematiky (Univerzita Karlova v Praze)


Konzultační hodiny
Úterý 8:00-9:00/12:15-15:15
Středa 8:00-9:00

Ing. Jakub Havlíček Ph.D.
Učitel fyziky

Baví mě proces učení a osvojování si dovedností, které může přinášet nové poznání jak studentům, tak vyučujícímu. Naučil jsem se, že má smysl se stále učit něco nového.

Nejvíce mě inspiroval MacGyver, který si díky svým dovednostem uměl poradit v každé situaci. Mezi mé zájmy patří přírodní vědy, hudba, poezie, tradiční čínské bojové umění.

Zkušenosti

▪ 12 let praxe s výukou (školství a doučování v ČR); freelance lektor fyziky a matematiky
▪ 16 let působení u CK Trip jako Sportovní průvodce pro střední Evropu
▪ Přes 11 let u ÚZK Praha na pozici Vedoucího oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí
▪ Vědecký pracovník, projektový manažer, geograf a GIS analytik v Německu
▪ Ayming Group, Technický konzultant pro inovace, poradenství v oblasti uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj
▪ ELI Bemalines, Europian Laser Infrastructure, AVČR, Junior researcher, X-ray group, Generace rentgenového záření použitím pulsních laserů
▪ Zakladatel a koordinátor vlastního projektu VědaNevěda (inovace ve vzdělávání)
▪ 2. ScioŠkola Praha, Participace na založení, pedagog na II. stupni
Prezentace výsledků výzkumu na konferencích ECAPD Vilnius, DPG Regensburg
▪ IT4Inovations, Národní superpočítačové centrum Ostrava, Laboratoř magnetooptiky a elektrooptiky, Research assistant
▪ Absolvent Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava (Ing.), obor nanotechnologie
▪ Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.) - Didaktika Fyziky, studium od covidu pozastaveno


Mgr. Jana Bednářová
Učitelka anglického a českého jazyka

Baví mě při výuce předávat zkušenosti jak z pracovního, tak i soukromého života. Práce s mladými lidmi mě žene kupředu. Učit znamená různorodost, nikdy nespadnete do stereotypu. Za svůj život jsem se naučila především trpělivosti, která mi pomohla pracovat ve větším kolektivu. Učím se nové výukové metody, které zkouším ve výuce.

Inspirací jsou pro mě sami žáci. Každý je natolik rozdílný, přesto tvoří jeden kolektiv, s kterým pracujete. Ve volném čase se snažím aktivně odpočívat. Ráda se podívám na dobrý film, přečtu knihu nebo si zasportuji.

Zkušenosti

25 let praxe v soukromé sféře – lektorka, překladatelka, tlumočnice pro státní instituce i soukromé firmy
(kurzy manažerské, business, příprava k FCE, CAE)
2 roky praxe na letišti Praha (ČSA)
Čtyřletý zahraniční pracovní pobyt (USA), časté pobyty v Itálii
Ovládá pokročile italštinu a ruštinu na komunikativní úrovni
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Mgr. Michal Pospíšil
Učitel výtvarné výchovy

Rád předávám znalosti a zkušenosti, které jsem nasbíral. Navíc považuji za přirozené, že se snažím informace předat dál, motivovat a inspirovat. Naučil jsem se, že dobrá komunikace dokáže zvrátit i zdánlivě beznadějnou situaci. Také, že otevřenost, chuť nechat se inspirovat a motivovat může být důležitější než některé znalosti.

Každý den přináší minimálně jednu věc, kterou se mohu nechat inspirovat. Mezi mé hlavní zájmy patří výtvarné umění – geometrická abstrakce. Navštívil jsem více než 50 zemí, ale mám rád i cestování po Čechách a v neposlední řadě se věnuji fotografování.

Zkušenosti

Marketingový specialista, konzultant, kontrolor, koordinátor, analytik a odborník v managementu s praxí přesahující 25 let (marketing, communication and event manager, territory sales manager, team leader)
Spolumajitel firmy (projektový manažer, mezinárodní obchod a reklama)
Praxe s on-line marketingem, plánováním i prodejem z korporátních firem
Plynně hovoří anglicky a rusky (na profesionální úrovni)
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Konzultační hodiny
Pondělí 8:00-12:00/15:00-16:00

BcA. Steven Matthew Clark
Učitel anglického jazyka

I enjoy trying to help people become better than who they are. Every one should try to be a little bit better tomorrow than who they are today. I learned self-discipline and patience.

In my life, I have been inspired by Charlemagne and Liu Bei. Among my interests are History, Philosophy, Sports, Travelling, Reading, Precious Metals (Gold and Silver Investments).

Zkušenosti

10 let praxe jako učitel angličtiny v českých jazykových školách v Praze
5 let působil jako námořník Spojených států (Jacksonville, Florida)
2 roky na pozici manažera restaurace v Alabamě, USA (organizační dovednosti)
Roční zahraniční praxe jako učitel angličtiny na univerzitě ve Wuhanu v Číně
Ovládá základy mandarínštiny a aktivně si zdokonaluje svou znalost češtiny
Absolvent Jacksonville State University, Alabama, USA (v oboru historie)


Konzultační hodiny
 Úterý 10:00-11:00/15:00-16:00

Mgr. Ondřej Ryboň
Učitel dějepisu a základů společenských věd

Mám rád výuku založenou na interakci, kdy přináší každý aktér něco zajímavého. Proto jsou mé hodiny často založené na workshopových technikách. Je pro mě důležité pracovat s motivací studentů a podporovat tak jejich růst a zapojení do společnosti. Při studiu jsem se zaměřoval na komparativní politologii, soudobé dějiny, společnost, myšlení a dějiny ve střední Evropě, volební studia a politický marketing.

Inspirují mě lidé, se kterými se potkávám. Obzvláště mladí lidé, kteří nastolují současné trendy. Díky všem, které potkávám, snad lépe rozumím dnešnímu světu. Rád cestuji, vařím a jím, chodím po horách, běhám a chodím do sauny. To vše s rodinou, sám nebo s tím, kdo se naskytne.

Zkušenosti

▪ 9 let lektor základů společenských věd v kurzu ke srovnávacím zkouškám
▪ 4 roky analytik sociologického a marketingového výzkumu v mezinárodní výzkumné agentuře
▪ 2 roky projektový manažer, facilitátor, výzkumník, metodik a lektor v oblasti občanské participace a občanského vzdělávání v české neziskové organizaci
▪ 1 rok předseda neziskové organizace
▪ Stáž v rámci Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košicích
▪ Absolvent Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
▪ Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


MgA. Olga Fadli Pětivoká, DiS.
Učitelka výtvarné výchovy

Věnuji se prostorové tvorbě, designu, zelené architektuře, environmentálnímu působení. Zajímám se o alternativní, intuitivní arte výuku. Spolupracuji mezioborově a mezikulturně. Ráda otevírám nové obzory aktivním přístupem, čerpám z přirozené vnitřní zvědavosti a touhy spolutvoření, spolu objevování. Podporuji přirozenou, hravou motivací každého k osobnímu růstu a chuti se rozvíjet. Objevovat a plně využít osobní potenciál.

V principu vnímání tvorby mě inspiroval Marcel Duchamp, čerpám z nauk a řemesel starých mistrů. Zajímám se o mezioborové, mezikulturní přesahy. Působím v ČR, kde rozvíjím indonéské taneční bojové umění, a v Indonésii stavím sny.

Zkušenosti

▪ 4 roky ve školství ČR a Jakarta (učitelka výtvarného oboru a češtiny pro cizince)
▪ 12 let jako edukátorka umění, IT a media programů v Národní Galerii Praha
▪ Od roku 2002 působí jako lektorka výtvarných, řemeslných a divadelních kurzů (pro MŠ – VŠ, odbornou veřejnost, pedagogy)
▪ Aktivní simultánní tlumočnice (indonéština a malajština); plynně přednáší anglicky
▪ Konzultantka, produkční, umělkyně MUS (Máš umělecké střevo, Praha)
▪ Zakladatelka, produkční INDOnesianGATE z.s. - kulturní a vzdělávací centrum
▪ Indonésie a ASEAN v Praze (Angklung Praha, Pencak Silat CZ, spolupráce s indonéskými školami od roku 2017)
▪ Četné odborné stáže a workshopy (Yogyakarta Indonésie, DAMU, FAMU, Arteterapie Centrum Vídeň, redaktorka iDnes Ostrava)
▪ Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha; Pedagogické minimum
▪ Ateliér Sklo v architektuře, prof. Ak. Soch. Marian Karel
▪ Ateliér Supermedia, prof. MgA. Federico Diaz


Bc. Lucia Ondrušová
Učitelka tělesné výchovy

Už na střední byli pro mě učitelé inspirací a tou inspirací jsem i já jednou chtěla být pro žáky. Učení jsem si zamilovala. Nesmírně mě baví pracovat s generací, která právě vyrůstá. Baví mě být jejich vzorem a předávat informace, které jsem nasbírala za dobu mé kariéry, ať už jako sportovec, nebo jako člověk.

Je mnoho lidí, které jsem v životě potkala a inspirovali mě. Ať už moji učitelé, trenéři, spoluhráčky, nebo i žáci, které učím. Mám velmi ráda sport a ráda zkouším i nové netradiční sporty. Miluji zpívat a brnkat si u toho na kytaru, chodit do divadla a za dobrým jídlem. Dokážu si hrozně moc oddechnout, když si jdu sama zaběhat. Bez sluchátek. Jenom já, příroda a moje myšlenky.

Zkušenosti

▪ Vášnivá bývalá profesionální sportovkyně (fotbalová kariéra: Švýcarsko, Itálie, Německo, Slovensko)
▪ Licencovaná trenérka fotbalu (UEFA B, COERVER Coaching)
▪ Majitelka a manažerka vlastní fotbalové akademie pro mládež (osobní trenérka)
▪ 3 roky praxe v soukromých školách (učitelka TV/NJ/AJ na gymnáziu, asistentka pedagoga)
▪ Zkušenosti ze zahraniční: au-pair; administrativní pozice – asistentka prodeje
▪ Aktivně ovládá anglický i německý jazyk; komunikativní znalost italštiny
▪ Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Základy SV a Tělesná výchova)
▪ Studentka magisterského studia (Učitelství tělesné výchovy pro SŠ na FTVS)


Konzultační hodiny
Středa 9:15-10:15/15:00-16:00

Ing. Iveta Pánková, Ph.D.
Učitelka chemie

Ráda studenty učím moderním trendům na pomezí biologie a chemie, jako je ekologie rostlin (redukce pesticidů při jejich pěstování) a ochrana životního prostředí. Díky nasbíraným zkušenostem mohu studentům zjednodušit a zkrátit cestu k jejich cíli. U studentů si cením jejich odlišných pohledů na řešení úkolů. Největší radost mám z naší vzájemné pozitivní interakce. Dodávají mi energii a pocit, že má moje práce smysl.

Mojí inspirací jsou osoby, které „potichu“ nesobecky konají a posouvají věci dopředu. Mezi mé koníčky patří horská turistika a nejvíce si odpočinu při práci na zahradě.

Zkušenosti

▪ Seniorní výzkumná pracovnice v oboru mikrobiologie, fytopatologie
▪ 33 let ve výzkumném ústavu rostlinné výroby–Zástupkyně vedoucího oddělení
▪ Členka redakční rady impaktovaného časopisu (publikace, naučné články…)
▪ Koordinátorka výzkumných projektů a podpora specializačního vzdělávání (realizace závěrečných prací VŠ studentů a odborníků v Ph.D. programech)
▪ Realizace vzdělávacích aktivit pro laickou veřejnost i auditorium odborné a vědecké (workshopy, prezentace, přednášky, Noc vědců, den otevřených dveří)
▪ Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické Praha, nyní DPS Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy


Konzultační hodiny
Pondělí 9:00-10:00
Čtvrtek 13:00-14:00

Mgr. Zuzana Jelínková
Učitelka anglického jazyka

Učit jsem chtěla od malička. Vždycky mi ale nějaká autorita vysvětlila, proč to není dobrý nápad. Trvalo spoustu let, než jsem si dovolila jít za svým snem, vystudovat učitelství mého milovaného druhého jazyka a skutečně učit. Kromě mnoha dalších věcí, které jsem se na této cestě naučila bylo tak i to, že od našich snů není nikdy možné úplně utéct. Proto je určitě nejlepší dovolit jim se realizovat.

Všichni se vzájemně inspirujeme, rosteme společně. Inspirace je zážeh, kterým se vztahujeme ke světu a co nás posouvá. Pro mě jsou to knihy, situace, lidé, psi, příroda. Proto ráda čtu, cestuji, trávím čas se svou rodinou a naší fenkou. Mimo jiné se věnuji turistice, treiballu, paddleboardu a frisbee.

Zkušenosti

▪ Pět let učitelka AJ na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků (TPR, MI, prvky Montessori a Začít spolu, eTwinning)
▪ Sebevzdělávání v kurzech pedagogiky a osobního rozvoje (kritické myšlení, psychohygiena)
▪ Konzultantka osobního rozvoje (2013-2018), Personalistka (2000-2005)
▪ Lektorka angličtiny (firemní kurzy pro dospělé), překladatelka (OSVČ)
▪ Držitelka mnoha jazykových certifikátů a zkoušek (CPE Praha + Londýn, , CAE, IELTS, CELTA, TEFL)
▪ Absolventka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Anglický jazyk a literatura (Mgr.)
▪ Absolventka Akcent College Praha, Specializace v Pedagogice, obor Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)


Konzultační hodiny
Pondělí 14:50-15:50
Pátek 10:30-11:30

Bc. Adam Cepník
Učitel zeměpisu

Studium jsem zahájil v odborné sféře. Postupem času jsem si ale uvědomil, že práce s daty nebo zjišťování nových skutečností mě nenaplňuje a mnohem větší smysl mi dává, když můžu již existující znalosti předávat někomu dalšímu. Zeměpis je neskutečně pestrý předmět, učí žáka dávat věci do souvislostí a rozumět dění kolem sebe.

Velkou inspirací pro mě byl můj fakultní učitel, který vedl jednu z mých pedagogických praxí. Dokázal látku pojmout tak, aby žáci pochopili, proč je daná problematika důležitá a aby byli schopni vztáhnout teoretické znalosti k praktickým dopadům. Mám silný vztah k přírodě a rád jednou za čas vyrazím někam mimo dosah civilizace, třeba stopem, pěšky nebo na kole. Mým největším koníčkem je pak určitě hudba, které se věnuji v roli hráče i posluchače.

Zkušenosti

Absolvent bakalářského studia, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (Geografie a kartografie)
▪ Student magisterského studia, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (Učitelství geografie pro střední školy)
▪ Finalista třetího ročníku studentské soutěže odborných prací, Czech Envi Thesis 2021 (2.místo)


Konzultační hodiny
Středa 15:40-16:25
Čtvrtek 11:15-12:00

Bc. José Manuel Hernández Sánchez, DiS
Učitel španělského jazyka

Since I was a kid I have loved languages, words, linguistics... I started my professional life doing something completely different, but teaching felt just normal from the first time I did it. The most importnat thing i have learned is, that everybody has the right to be respected, even if they believe in something different than me. I care for my students. They are persons, and they have to be treated as persons. I have always loved teaching and helping others, and I have always loved everything related to words.

I love stories: movies, books, series, any good story. I enjoy writing and self publishing my own books. I've written three fantasy books to practice Spanish. I like outdoor sports; mountains and forests are a part of me.

Zkušenosti

▪ 8 let praxe ve státním školství v ČR i v zahraničí (ZŠ, SŠ, gymnázium, TEFL akademie)
▪ 9 let praxe v soukromém školství (firemní lekce pro klienty z celého světa)
▪ Spisovatel (Spanish Graded Novels Writer with Grammar and Vocabulary explanations, and exercises)
▪ Absolvent UNED University, Madrid, Španělsko (čtyřletý obor: španělská filologie)
▪ Absolvent Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, Španělsko (DiS. V oboru hotelnictví + turismus)


Mgr. Petr Daňko
Kariérový poradce a kouč

S lidmi pracuji od roku 1992 a tréninku se věnuji aktivně již více než 20 let. Jsem akreditovaným systemickým koučem. Absolvoval jsem certifikovaný program Systemické koučování pořádané Institutem systemického koučování. Baví mě a umím lidi motivovat a rozvíjet.

Během TRÉNINKU využívám pedagogický základ a manažerskou praxi, které mi umožňují podat věci jednoduchou a srozumitelnou formou. Na tréninku využívám tzv. Kolbův cyklus učení a rozvoje. Mými silnými stránkami je slovně-logická argumentace, zjednodušování procesů a nacházení efektivnějších cest k cíli.

Zkušenosti

▪ Trenér a systemický kouč, OSVČ, CŘ/SR, 2002 - současnost
▪ Manažer interní komunikace, Česká spořitelna, a.s., Praha, 2000 - 2002
▪ Ředitel interní komunikace, SPT TELECOM, a.s., generální ředitelství Praha, 1997 - 2000
▪ Tiskový mluvčí pro region Severní Morava, SPT TELECOM, a,s., Ostrava, 1996-1997
▪ Středoškolský učitel, SPŠ akad. Heyrovského v Ostravě, 1992 - 1996
▪ Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, pedagogická fakulta, obor ČJ - základy společenských věd, 1986 - 1991
Hlavní vedoucí táborů pro děti a teenagery Mamut


Mgr. Dana Kvolková, MBA
Kariérová poradkyně a koučka

Baví mě nastavovat studentům zrcadlo, pomoci jim hledat jejich silné stránky, na kterých mohou postavit svůj další rozvoj a své úspěchy. Baví mě sdílet své zkušenosti z praxe a pomáhat hledat řešení.  Díky koučování jsem si uvědomila, že je fajn umět poradit, ale nejlepší je, pokud si dotyčný přijde na to svoje řešení sám.

Inspirovalo mě mnoho lidí, mohu například jmenovat pana Bernarda - majitele firmy, ve které jsem pracovala 18 let jako HR manažerka, a kterého jsem si vážila nejen proto, že je velmi inspirující a úspěšný v oblasti průmyslu, ale pro mne byl vzácný zejména jeho člověčenstvím. Mimo jiné ráda čtu, koukám na filmy, chodím do divadla, řídím auto a prostě si užívám život s rodinou a zejména vnoučaty.

Zkušenosti

Certifikovaná koučka (ICF, BBCC Program), členka mezinárodní federace koučů
19 let na pozici HR managerky (HR strategie, zisk dotací, neuroleadership)
21 let praxe jako HR specialistka a personalistka (referent výchovy, vzdělávání)
4 roky jako interní lektorka (celostní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců)
15 let jako externí lektorka v oblasti vzdělávání (rozvoj osobnosti, komunikace)
11 let působí jako koučka (vedení projektů a poradenství, spolupráce s nadací)
Ovládá angličtinu na komunikační úrovni a dále pokročile ovládá ruštinu
Absolventka Business Institut Prague, titul MBA (personální řízení)
Vysoká škola J. A. Komenského, Praha (Andragogika a Personální řízení)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Andragogika a Personální řízení)


Konzultační hodiny
Čtvrtek 10:20-11:05/13:00-14:00

Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Učitel biologie

Zájem o přírodu, zvláště pak botaniku, jsem projevil již v dětství. Proto jsem se následně rozhodl pro obor rostlinolékařství v rámci mých vysokoškolských studií. Během přednášek pro studenty a odbornou veřejnost na vysoké škole jsem získal přesvědčení, že pro předávání informací je nejdůležitější osobní kontakt. Možnost sdělit něco nového mi přináší radost o to víc, pokud cítím u posluchačů zájem o dané téma.

Ke studiu a stylu výuky mě inspiroval profesor na střední škole. Své studenty si dokázal získat svým nevšedním projevem, poutavým výkladem a výbornými znalostmi. Mezi mé zájmy patří botanika, historie a literatura. Relaxuji plaváním, jízdou na kole a turistikou.

Zkušenosti

▪ 27 let ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., z čehož již 7 let působí jako vedoucí týmu Rostlinolékařské bakteriologie
▪ Poradenská, publikační, přednášková činnost pro VŠ studenty i laickou veřejnost
▪ Popularizace vědy pro žáky základních škol 
▪ Absolvent České zemědělské univerzity v Praze


Konzultační hodiny
Pátek 8:30–10:00

Mgr. Martin R. Broniš
Učitel německého jazyka

Na učení mě baví zejména interakce se studenty jakéhokoliv věku, proces vzájemného učení se a obohacování. A momenty, kdy se studenti naučí nebo pochopí vysvětlovanou látku a dosahují úspěchů. To nejpodstatnější, co jsem se v životě naučil, je být sám sebou, být kreativní a nebát se projevit. Objevit své talenty - dřív nebo později, a využít příležitostí, které se naskytnou.

Rád se nechávám inspirovat u skutečných profesionálů svých oborů. Rád je pozoruji při práci a přemýšlím, co z jejich činnosti by se dalo uplatnit a fungovalo by ve škole. Mezi mé záliby patří cizí jazyky, hudba, divadlo, zpěv, literatura, historie a filmy nebo seriály. Jsem vášnivý cestovatel, v posledních letech objevuji především skrytá zákoutí Česka a Slovenska.

Zkušenosti

▪ 25 let praxe ve školství státním i soukromém (ČR, SR, Rakousko)
▪ Zpěvák, producent, herec, novinář, lektor pro učitele německého jazyka, překladatel a tlumočník
▪ Držitel licence zkoušejícího pro Österreichisches Sprachdiplom
▪ Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (obor germanistika)


Konzultační hodiny
Úterý 11:15-12:00/16:30-17:15

Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Učitel výtvarné výchovy

K učení jsem se dostal skrze svůj bytostný vztah k výtvarnému umění, kterému se věnuji od dětství. Jako aktivní umělec, který neustále tvoří, se snažím inspirovat ostatní a dále předávat své zkušenosti i schopnosti. Výtvarné umění člověka kultivuje a zvyšuje jeho citlivost ke světu okolo sebe. Během své pedagogické dráhy jsem se naučil především trpělivosti a to, že téměř každý má jisté schopnosti vnímat svět kreativně a experimentovat.

Během života mě inspirovalo velké množství lidí. Rodina, přátelé, kolegové, moji učitelé především na VŠ, kterým vděčím za to, že jsem šel učit. Dále mě inspirují světoví umělci a v současnosti především má žena (výtvarnice a učitelka). Mezi mé další zájmy patří cestování a turistika, cyklistika, četba, kultura, hudba, meditace.

Zkušenosti

▪ 15 let ve školství (učitel, lektor, odborný asistent, vedení seminářů Dějin výtvarné kultury)
▪ Lektorská a kurátorská činnost (od roku 2012, člen odborné rady NIPOS–ARTAMA)
▪ Vedení ateliéru grafiky na Letní škole PedF na Karlově Univerzitě ((odborný asistent prof. I. Špirka)
▪ Aktivní umělec s mnoha oceněními i čestným uznáním (člen sdružení SČUG Hollar od roku 2018)
▪ Ukázky tvorby prezentovány na několika samostatných a nespočtu skupinových výstavách v ČR i zahraničí (Evropa, dále i Japonsko, Čína, Taiwan)
▪ 5 let zkušeností jako knižní ilustrátor
▪ Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (doktorské studium – katedra VV)
▪ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Učitelství VV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ)
▪ VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická (Grafický design a realizace tiskovin – Knižní grafika)


Konzultační hodiny
Úterý 10:00-11:00
Středa 15:45 - 16:45

Ing. Martin Župka
Učitel matematiky a fyziky

Výuka je pro mě dialog, který je neustále živý. Ve výuce nejde jen o konkrétní znalosti, ale také o jejich umístění v mozaice chápání světa. Mám rád různorodost, se kterou každý z nás vnímá a přemýšlí. Nejpodstatnější věc, kterou jsem se naučil, je zastavit se a podívat se na situace z jiného úhlu pohledu. Nevědět je často lepší, než být pevně přesvědčen o své pravdě.

Inspirují mě lidé, kteří se nebojí mít svůj názor a dokáží být sami sebou. Rád se inspiruji v knihách Irvina Yaloma. Rád se toulám přírodou a fotografuji. Odreagování nacházím v taneční improvizaci a jízdě na motorce.

Zkušenosti

▪ Lektor, kouč, konzultant a průvodce osobního rozvoje dětí a mládeže (od roku 2018 až dosud)
▪ Praxe na pozicích jako průvodce ve svobodné škole, ale i jako Projektový manažer či IT manažer
▪ Kvalifikovaný integrativní kouč (výcvik INTECO); četné sebezkušenostní výcviky (2018 -2022)
▪ Více než roční stáže na klinice ESET (denní stacionář; terapeutické skupiny zaměřené na adolescenty)
▪ Instruktor a metodik jógy, účastník kurzů MBSR a Daseinsanalýzy
▪ Angličtinu využívá aktivně slovem i písmem, v němčině ovládá základní znalosti
▪ Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
▪ Student magisterského studia Pražské vysoké školy psychosociálních studií (Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, ukončení 2024)


Konzultační hodiny
Pondělí 13:05-13:50/15:40-16:25

Bc. Zuzana Hanajová
Učitelka českého a francouzského jazyka

Na učení mě baví interakce se studenty, společné prozkoumávání témat a propojování učiva s reálným světem. Snažím se, aby to, co probíráme, k něčemu bylo a navzájem nás to posunulo. Učivo beru jako odrazový můstek, ne cíl. Nejpodstatnější není to, kolik toho kdo ví, ale jestli má chuť se učit dál. 

Inspiruje mě kdokoliv, kdo je schopný naslouchat ostatním. Ve volném čase se věnuji skautu, kde působím jako vedoucí, zároveň mám ráda pohyb (běh, tanec, bojové sporty, plavání) a psaní (občasných článků i sobě do šuplíku). Zajímám se o nenásilnou komunikaci, jelikož věřím, že kdyby spolu lidé začali lépe mluvit, svět by se hned o trochu zlepšil.

Zkušenosti

▪ Korektorka, překladatelka, redaktorka
▪ Lektorka francouzského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
▪ Studentka magisterského studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ)
▪ Absolventka bakalářského studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (český jazyk a literatura, francouzská filologie)
▪ Absolventka studií na univerzitě v Nantes


marketa.kronovetrova@fostra.cz
+420 734 676 268
třídní učitelka 1.D

Konzultační hodiny
Pátek 10:30-12:00
Středa 15:45-17:00

Mgr. et Mgr. Markéta Kronovetrová
Učitelka českého jazyka a dějepisu

Učit jsem chtěla už jako malá, s panenkami jsem si hrála jenom na školu. Často jsem někoho doučovala. Rychle jsem pochopila, jak zásadně se zlepšuju sama, když někoho učím. Zlom přišel během mateřské dovolené, kdy jsem vytvořila svůj první historicky-ekologický workshop pro děti v několika variantách podle věku. Během této práce jsem si uvědomila, jak tvůrčí a naplňující může být učení. To nejpodstatnější, co jsem se naučila, je naslouchat ostatním, umět říct svůj názor a neusnout na vavřínech. Plně souhlasím s Einstenem, že život je jako jízda na kole. Chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být stále v pohybu.

Denně mě inspiruje celá řada lidí v mnoha různých věcech a drobnostech. Nejvíce však má rodina a přátelé. Mezi mé zájmy patří historie a literatura. Kromě toho také ráda cestuji a vařím.

Zkušenosti

▪ 6 let ve školství (učitelka, lektorka, metodička)
▪ 7 let v žurnalistice, publicistice a tvůrčím psaní (redaktorka, asistentka, autorka)
▪ 10 let v oblasti public relations a marketingu
▪ Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
▪ CŽV: Didaktika češtiny jako cizího jazyka (Univerzita Karlova v Praze)
▪ Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci (Žurnalistika a historie)


Mgr. Gabriela Morongová
Asistent pedagoga

Baví mě otevírat dveře do vzdělání, poznání a světa kolem nás. V životě mi dává smysl předávat poznatky a informace někomu dalšímu a motivovat tak ostatní k celoživotnímu vzdělávání. V dnešním světě, který dokáže klást vysoké nároky, je poskytování individuální podpory a asistence pro žáky s výzvami nutnost, a to ať už jde o učební potíže, sociální problémy, nebo jiné speciální problémy. Měli bychom proto dbát zvýšené pozornosti na to, aby měl každý žák stejnou příležitost růst a rozvíjet svůj potenciál.

Zajímám se především o humanitní vědy jako jsou společenské vědy a filozofie. Ve volném čase ráda sportuji, chodím po horách, a především se snažím aktivně cestovat.

Zkušenosti

▪ Výuka základů společenských věd, filosofie a tělesné výchovy na gymnáziu
▪ 5 let trenérské činnost pro děti v předškolním věku
▪ Dobrovolnický pobyt v organizaci Centrum Narovinu v Keni
▪ Bohatá zkušenost z cestovního ruchu
▪ Absolventka Ostravské univerzity (Občanská a tělesná výchova se zaměřením na vzdělání)


Jak vnímají výuku učitelé gymnázia?

Různé schopnosti a zkušenosti, jeden společný cíl: vést studenty k úspěchu

Více o pedagogickém týmu gymnázia Fostra