Máte dotaz?

Často kladené dotazy

Přijímací řízení

Kde mohu najít výsledky přijímacího řízení?

Pro rok 2024 jsou výsledky 1. kola přijímacího řízení následující:

Výsledky celého přijímacího řízení v roce 2023 jsou dostupné zde:

Jak mohu podat přihlášku?

Váš zájem o studium projevíte odesláním nezávazné přihlášky. V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení budete informováni.

Kolik přijímáte uchazečů?

Pro přijímací řízení na školní rok 2024/25 přijímáme 248 studentů . Na všech gymnáziích otevíráme celkem 10 tříd po maximálně 30 studentech.

Počty studentů ve třídě: Fostra Aspira 24, Fostra International 24, Fostra Europea 26, Fostra Pontia 30. Podrobnosti o počtu tříd a další informace naleznete zde: https://www.fostra.cz/skolne

Můžu se k vám přihlásit, pokud jsem byl/a přijat/a na jinou školu?

Ano, přihlásit se i tak můžete, pokud jste již na předchozí škole neodevzdali svůj zápisový lístek, který je závazný. V případě, že jste již zápisový lístek odevzdali, můžete nás kontaktovat a probrat s námi již nyní možnosti případného přestupu na naši školu v průběhu září. Rádi Vás provedeme oběma procesy. Více informací můžete nálezt v následujícím článku: S ředitelkou gymnázia o přijímacím řízení.


O studiu

Jaké používáte výukové materiály?

Učebnice máme k dispozici pro zapůjčení. Dále, zejména ve volitelných předmětech, také využíváme prezentace a skripta.

V kolik hodin začíná vyučování?

Výuka začíná v 8:20.

Jaké cizí jazyky zde mohu studovat?

Student má možnost zvolit si k výuce angličtiny ještě další jazyky dletypu zvoleného gymnázia.

Přehled našich gymnázií a vyučovaných jazyků naleznete na odkazu níže.

Jak fungují konzultační hodiny?

Konzultace s jednotlivými učiteli probíhají pouze po předchozí domluvě a ideálně ve vypsaných časech. Další termíny jsou možné dle dohody s učitelem.


O škole

Můžu se na Fostru přihlásit ze státní školy?

Na naše soukromé gymnázium Fostra se mohou hlásit žáci z jakékoliv základní školy. Podmínkou je prokázat řádné ukončení předchozího studia, respektive dodat obě vysvědčení z 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy.

Jaké máte mimoškolní akce?

Mezi plánované akce patří výlety, exkurze, imatrikulace, maturiťák, zahraniční zájezdy, letní kemp, přednášky s odborníky z praxe a další akce, např. grilovačka.

Více o našich akcích se dozvíte na našem blogu.

Kde se škola nachází?

Adresa gymnázií:

Fostra Aspira, Fostra International: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
Fostra Europea, Fostra Pontia: Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Jaké je školné?

Školné se odvíjí od typu gmynázia. Roční školné u jednotlivých gymnázií činí:

Fostra Aspira, všeobecné gymnázium: 126 000 Kč, Fostra International, česko-anglické gymnázium 164 000 Kč, Fostra Europea, evropské gymnázium 109 000 Kč, Fostra Pontia, česko-ukrajinské gymnázium 78 000 Kč.

Jaké jsou platební údaje pro platbu školného?

Čísla účtů
Fostra Aspira: 2800148619/2010
Fostra International: 2402485329/2010
Fostra Europea: 2102662514/2010
Fostra Pontia: 2300146828/2010

Variabilní symbol: Rodné číslo uchazeče bez lomítka
Zpráva pro příjemce: Příjmení a Jméno uchazeče

 Nemá-li student rodné číslo, je variabilním symbolem jeho datum narození v následujícím formátu: DDMMRR1111

Kdy se uskuteční dny otevřených dveří?

Termíny pro Dny otevřených dveří zveřejňujeme na stránce Dny otevřených dveří.

Po předchozí domluvě Vás provedeme školou individuálně.


Máte dotaz?

Ozvěte se nám a my rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.