Nastartuj svoji úspěšnou a spokojenou budoucnost

Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otrevíráme 10 tříd.

Koncept vzdělávání

Optimální počet studentů ve třídách, důraz na anglický jazyk, interaktivní výuka. To je základ studia na gymnáziu Fostra.

Při práci se studenty hledáme jejich talenty, rozvíjíme je a učíme je, jak s nimi pracovat. Podporujeme spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů mezi ročníky. Dopřáváme studentům prostor pro formování osobnosti, vlastních názorů i kritického myšlení.

Máme vypracovanou vlastní metodiku, jejíž hlavní myšlenou je interakce. Frontální výuku střídáme se skupinovou výukou. Vyučovací hodiny mají danou strukturu, navazují na sebe, studenti jsou vtaženi do děje.


Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otevíráme 10 tříd.

Výuka

Na gymnáziích Fostra přistupujeme ke vzdělávání jako k nekončícímu procesu. Soustředíme se na rozvoj dovedností, kreativního myšlení a motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Pomáháme studentům se sebepoznáním a systematickým způsobem učení.

Vysokou kvalitu výuky zajišťujeme v malých studijních skupinách. Učivo předává kvalifikovaný pedagogický tým s mnoholetými zkušenostmi nejen ve školství . Při výuce klademe důraz i na anglický jazyk. Student má zároveň možnost zúčastnit se dobrovolných konverzačních kroužků.

Součástí týmu jsou i 2 koučky, které pomáhají studentům nejen v rámci výuky, ale i pomocí individuálních rozhovorů. Rozvíjí schopnosti a dovednosti studentů i pedagogického týmu.


Naše gymnázia

Fostra Aspira
všeobecné gymnázium

Klademe důraz na kvalitní vzdělání spolu s výběrem ze široké nabídky volitelných předmětů, abychom u studentů rozvíjeli dovednosti v oboru, který je zajímá. Samozřejmostí je výuka cizích jazyků, kromě angličtiny (až 5 hodiny týdně) je na výběr 1 ze 3 jazyků – němčina, španělština a francouzština.
Více o studijních oborech zde.

Volná kapacita: 2 třídy

Fostra International
česko-anglické gymnázium

Větší počet hodin, až 32 %, je vedený v anglickém jazyce. Program se tematicky opírá o odborné oblasti jako history and society, nature and science, skills and abilities, math and logic. Studenti se tak učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet, bavit se a vyjadřovat se.
Více o studijních oborech zde.

Volná kapacita: 2 třídy

Fostra Europea
evropské gymnázium

Důraz na porozumění a respekt k různým kulturám, jazykům a tradicím. Výuka zahrnuje strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie, udržitelnost, mezinárodní vztahy, globální politika, komunikační a prezentační dovednosti a kritické myšlení.
Více o studijních oborech zde.

Volná kapacita: 1 třída

Fostra Pontia
česko-ukrajinské gymnázium

Zaměřuje se na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext. Ve třídě bude podpůrný lektor ovládající ukrajinský i český jazyk, aby poskytoval studentům během výuky podporu, která jim pomůže lépe porozumět a dosáhnout úspěchu ve studiu.
Více o studijních oborech zde.

Volná kapacita: 1 třída

Co si myslí naši studenti?Školní blog