Připrav se na svou budoucnost

Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otevíráme 10 tříd.

Náš příběh

Majitelé Fostry mají za sebou řadu úspěšných projektů ve vzdělávání. Této oblasti se věnují již přes 20 let. Vlastnili a vedli EDUA Group - největší českou vzdělávací skupinu, do které patřily společnosti: Tutor, Top vision a Caledonian School. Vybudovali největší soukromou vysokou školu v České republice – AMBIS.

Fostra je vzorová škola pro vstup do všeobecného středního vzdělávání. První myšlenka vznikla tři roky před samotným založením. Po tuto dobu probíhaly přípravy, hledání vhodného pedagogického týmu a ladění společných vizí.


Fostra - škola, která rozvíjí a podporuje

foster [ˈfȯ-stər] : podporovat růst nebo rozvoj

Poskytujeme kvalitní vzdělání a rozvíjíme schopnosti, které studentům Fostry otevřou dveře na žádané univerzity dle svého výběru.

Naše studenty připravujeme tak, aby se byli schopni úspěšně prosadit ve společnosti 21. století. Rozvíjíme jejich talent, podporujeme individualitu, učíme je kritickému myšlení a zodpovědnosti. Každý ze studentů chce být úspěšný v něčem jiném, ať už je to tenis či hra na housle. My jejich nadání podpoříme.  

Výsledkem studia nejsou encyklopedické znalosti, ale dovednosti pro celý život.

Jsme průvodci při složitých volbách, které ovlivní budoucnost našich studentů. Nasloucháme, inspirujeme a motivujeme. Věříme, že úspěšná budoucnost nové generace je úspěšnou budoucností celé společnosti.


Naše hodnoty

Individuální přístup

Studenti mají od prvního ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč věnuje čas a prostor studentům jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Interaktivní výuka

Máme vypracovanou vlastní metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci nejen v rámci třídy, ale i projektovou spolupráci mezi ročníky.

Tým odborníků

Hodiny vyučují pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat a vzbudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni propojit teorii s praxí.

Kompetence 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.


Jak to u nás vypadá?


Kvalitní vzdělání ve skupině Fostra

Pro školy vzdělávací skupiny Fostra vytváříme dvě unikátní instituce, které nám pomohou zajistit nejkvalitnější vzdělání, a to dlouhodobě udržovat.

Fostra Academy

Je interní vzdělávací platforma pro nové i stávající učitele. Zaměřuje se na sjednocení hodnot a využití nejefektivnějších výukových metod pro dosažení jednotné úrovně a vysoké kvality ve vzdělávání. Jejím cílem je vytvořit prostředí, aby každý učitel mohl dosáhnout svého maximálního potenciálu.

Fostra Vision

Je poradním sborem expertů pracujících mimo skupinu Fostra. Cílem je pomáhat vedení škol a Fostra Academy nastavit správný směr a cíle v klíčových rozvojových a inovativních oblastech ve středním až dlouhodobém horizontu. To zahrnuje například rozhodování o formě zapojení umělé inteligence (AI) do výuky.

Naší smělou ambicí je stát se vzorem pro základní a střední vzdělání v našem regionu. Neustále posouvat kvalitu vzdělání k nejlepším světovým standardům a rozšířit možnosti studia v Česku na školách mezinárodních kvalit. Společně chceme udávat trendy ve vzdělávání a neustále otevírat nová témata.

„Považuji za zásadní, aby se naše školy posouvaly a braly si to nejlepší ze světa kolem nás a držely s ním krok. Naším dlouhodobým cílem je udržitelný systém revizí vzdělávacích metod a pravidelného vzdělávání pedagogů.“ Stanislav Pavlín, spolumajitel skupiny Fostra

Poradní sbor Fostra Vision tvoří:

Josef Kotrba
Absolvent VŠE a University of Pittsburg, dlouholetý vedoucí partner a následně chairman Deloitte Czech Republic, renomovaný makroekonom, poradce v oblasti energetiky a školství.

Radek Špicar
Absolvent Univerzity Karlovy a University of Cambridge, viceprezident BusinessEurope a Svazu průmyslu a dopravy ČR, bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku.

Juraj Liška
Absolvent Univerzity Karlovy, bývalý ředitel Gymnázia Jana Nerudy a Nového PORGu.


Kde se nacházíme?

Aspira & Interantional
Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Europea & Pontia
Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Školní blog


Co si o gymnáziu Fostra myslí rodiče?