Beseda

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 jsme ve Fostře přivítali Terezu Karousovou, která působí při Národním ústavu duševního zdraví v SexLabu a odborně se věnuje tématu lidské sexuality. Kromě toho také lektoruje mládež v organizace Agora CE. Spolu s učitelem společenských věd Ondřejem Ryboněm připravila hostující lektorka besedu na téma sociálních aspektů sexuality. Cílem diskusí, kterých se účastnily všechny třídy Fostry, bylo ukázat účastnicím a účastníkům, jak je (nejen) v intimních vztazích důležitý respekt a komunikace. Lektorka se zaměřila také na vyvracení častých mýtů a stereotypů, které jsou se sexem spojené. Důraz byl věnován tomu, jak v sexuálních a partnerských vztazích nevytvářet nátlak a nepůsobit násilí a jaké znaky by měl mít souhlas se sexuálním aktem.

Naše dospívají studenty se snažíme vnímat holisticky, a proto nezavíráme oči ani před tématy jako je sexualita. Naopak se všechna témata, která formují osobnost člověka, snažíme umě komponovat do výuky. Tentokrát v rámci společenských věd, kde se studenti v tomto pololetí zaobírají psychologií.