Mikuláš na FOSTŘE

Všichni jsme se probudili do sváteční atmosféry dne 5. prosince, a co nás čekalo na gymnáziu Fostra, nás skutečně dostalo do vánoční nálady. Vedení naší školy se totiž rozhodlo připravit něco mimořádného. Mikulášskou výpravu, která byla složena ze samotného vedení školy, a přinesla do našich tříd nejen sladkosti, ale i spoustu radosti a úsměvů.

Když se dveře tříd otevřely, naše vedení nás překvapilo v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů. Procházeli chodbami, zastavovali se u jednotlivých tříd a rozdávali sladkosti a úsměvy. Bylo to skvělé vidět naše učitele a vedení školy, jak se zapojují do této tradiční události a tvoří tak zvláštní spojení mezi žáky a pedagogy. Všichni jsme si užívali tuhle netradiční formu setkání se vedením školy. Takovéto akce ukazují, že naše vedení si bere čas nejen na vzdělávání, ale i na to, aby se spojilo s námi, žáky.