Objevujeme medicínu skrze interaktivní výuku

Naše škola se snaží dávat studentům možnost prozkoumat různé obory a najít svou vášeň a směr pro budoucnost. Proto jsme se rozhodli přizvat studenty se zájmem o lékařské a nelékařské obory k účasti na workshopu Fyzilogie, který byl zorganizován ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Centrum medicínských simulací 1. lékařské fakulty UK nám poskytlo možnost zažít, jaké to je, když se ocitneme před úkolem poskytnout neodkladnou pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Studenti měli jedinečnou příležitost sledovat a vyhodnocovat různé životní funkce, jako je dýchání, srdeční tep, tlak krve či okysličení krve a produkce CO2. Díky moderním technologiím mohli studenti prostřednictvím ultrazvuku vizualizovat a měřit průtok krve v cévách a prozkoumat některé orgány.

Tento workshop nejenže poskytl našim studentům praktické zkušenosti a znalosti v oblasti medicíny a fyziologie, ale také je motivoval k dalšímu zkoumání a objevování.