Preventivní program závislosti a výbušniny

Jak známo, vedle vzdělávání se Fostra zaměřuje i na oblasti běžného života. V rámci minimálního preventivního programu získali studenti možnost absolvovat besedu o návykových látkách, drogové problematice a zákonných dopadech, kterou zprostředkovalo oddělení prevence Policie ČR. Vyprávění bez příkras, reálné ukázky vlivu návykových látek či definování trestní odpovědnosti spojené s distribucí omamných a psychotropních látek - tímto zkušený kriminalista bezpochyby odzbrojil i silnější povahy. 

Program zpestřili příslušníci vojenské policie, kteří prakticky přiblížili tuto problematiku. Studenti tímto dostali jedinečnou možnost si nebezpečné látky a výbušniny osahat i očichat. Ve třídách rovněž pohovořili o výcviku služebních psů a dokonce s trénovanou fenkou předvedli postup při hledání návykových látek.