Projektový den: Jak se správně učit a nezbláznit se z toho

POMOC + PODPORA VYUČUJÍCÍCH = KLÍČ K ÚSPĚCHU STUDENTA. 

V úterý 22.11 se na gymnáziu Fostra neučilo. Tedy učilo se, jak se má správně učit. Učitelé se spojili a na základně jejich přesvědčení, že žáci potřebují pomoct s motivací i se způsoby, jak se správně připravovat do školy, připravili projektovou výuku. S cílem ukázat studentům, jak si umět nastavit správné formy samostudia či jak ty poznatky a informace následně udržet v hlavě a vhodně používat v praxi.

Zaměřili jsme se též na témata jako sebereflexe, rušivé elementy, psychohygiena, sebeprezentace, styly učení a zpětná vazba.

Žáci byli rozdělení do méně početných skupin, aby měli možnost se prosadit a sblížit se díky intenzivnímu kontaktu s vyučujícím.

Všechny projekty byly realizovány hravou formou, aby si studenti zkusili aktivitu a my jim následně mohli poradit, jak zlepšit jejich studijní návyky.