Projektový den: Naše psychika

S velkým nadšením jsme se vrhli do dalšího projektového dne s tématem NAŠE PSYCHIKA, kde studenti díky 7 stanovištím získali možnost proniknout do tajů psychologie a lidské psychiky. 

Seznámili se například s tématy jako psychologie prostředí nebo regulace nervové soustavy. Ozkoušeli si pravidla nenásilné komunikace i komunikace se sebou samým. Na vlastní kůži okusili sílu meditace a tvořivých aktivit, plus jejich přínos pro sebepoznání i možnosti práce s vlastním prožíváním. Umění se v tomto smyslu stalo zdrojem inspirace, prostorem pro ventilaci vlastních pocitů, hledání skrytého, či pochopení sebe sama. 

Paní ředitelka program osvěžila aktivitou přibližující 4 druhy štěstí. Nechyběla ani psychohygiena, kterou mnozí již aktivně praktikují a dokázali tak poukázat na spoustu výhod pro duševní zdraví. 

Věříme, že studenti získali základní povědomí o lidské psychice, nutnosti seberegulace, relaxačních technikách a vyzkoušeli si, jak uklidnit mysli.I tento projekt studenty školy opět sblížil + podpořil networking, reflexi a společnou otevřenou diskuzi. Rovněž přinesl prostor rozvíjet vyjadřovací schopnosti nebo projevy empatie. Veškeré aktivity přispěly k jednání s vzájemným respektem i tolerancí, a především umění naslouchat.