3. kolo přijímacího řízení

Zahajujeme 3. kolo přijímacího řízení!

Pokud jste nebyli přijati ke studiu v prvním a druhém kole, nezoufejte. Ve 3. kole přijímacího řízení přijímáme celkem 70 uchazečů na 4 specializovaná gymnázia skupiny Fostra. 🤩

Víme, že se testy Cermat nemusí podařit i mnoha nadaným žákům, proto u nás JPZ tvoří pouze 60 % z celkového hodnocení. Při studiu na Fostře budete moci rozvíjet vaše silné stránky. Rádi vám s tím díky naší metodice pomůžeme.


Jak podat přihlášku

Fostra Aspira
Všeobecné gymnázium

1.       poštou (doporučujeme zaslat D+1) na adresu: Gymnázium FOSTRA a střední hotelová škola s.r.o. Roháčova 1148/63 130 Praha 3

2.      osobně na adresu: Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín, 186 00, 5. patro, zákaznické centrum v úředních hodinách: PO – PÁ 9:00 – 16:00

3.     elektronicky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT do datové schránky: 4aw5gep.

 • Volná místa: 25

 • Adresa výuky: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3

Fostra Europea
Evropské gymnázium

1.       poštou (doporučujeme zaslat D+1) na adresu: Evropské gymnázium v Praze spol. s r.o. Roháčova 1148/63 130 Praha 3

2.      osobně na adresu: Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín, 186 00, 5. patro, zákaznické centrum v úředních hodinách: PO – PÁ 9:00 – 16:00

3.     elektronicky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT do datové schránky: dzz6x9k.

 • Volná místa: 15

 • Adresa výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3

Fostra International
Česko-anglické gymnázium

1.       poštou (doporučujeme zaslat D+1) na adresu: Gymnázium FOSTRA a střední hotelová škola s.r.o. Roháčova 1148/63 130 Praha 3

2.      osobně na adresu: Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín, 186 00, 5. patro, zákaznické centrum v úředních hodinách: PO – PÁ 9:00 – 16:00

3.     elektronicky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT do datové schránky: tetvj6p.

 • Volná místa: 10

 • Adresa výuky: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3

Fostra Pontia
Česko-ukrajinské gymnázium

1.       poštou (doporučujeme zaslat D+1) na adresu: Česko - ukrajinské gymnázium s r.o. Roháčova 1148/63 130 Praha 3

2.      osobně na adresu: Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín, 186 00, 5. patro, zákaznické centrum v úředních hodinách: PO – PÁ 9:00 – 16:00

3.     elektronicky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT do datové schránky: kkh3k5h.

 • Volná místa: 20

 • Adresa výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3

Důležité termíny

Termín podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je od 28.6. do 10.7. 2024.

Školní přijímací zkouška :

 • 22.7. Fostra Aspira, Fostra International

 • 23.7. Fostra Aspira, Fostra International

 • 24.7. Fostra Europea, Fostra Pontia

 • 25.7. Fostra Europea, Fostra Pontia

 • 30.7. Zveřejnění výsledků

Přílohy příhlášky

 • Přílohy 2. – 4. lze doručit až do 23. července 2024, Fostra Aspira, Fostra International

 • Přílohy 2. – 4. lze doručit až do 25. července 2024, Fostra Europea, Fostra Pontia

Jednotná kritéria k přijetí ke studiu:

Přijímací řízení bude obsahovat školní zkoušku.

 1. Školní přijímací zkouška má celkovou váhu 90,9 %. To je součet bodů za pohovor s vedením školy a ověření studijních předpokladů v písemné formě.

 2. Další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu mají celkovou váhu 9,1 %.

 3. Celkový maximální počet bodů je 66 bodů

Školní přijímací zkouška se skládá z:

① Přijímací pohovor – 15 minut

Uchazeč si připraví libovolný materiál na téma: Sebeprezentace (rozsah 5 minut). Pohovor formou otázek prověřuje předpoklady ke studiu v několika oblastech – představení a zájmy; motivace a očekávání (5 minut) a pokračuje rozhovorem nad psanou reflexí (5 minut). U gymnázia International probíhá pohovor v AJ. Na přípravu psané reflexe má uchazeč 30 minut.

② Ověření studijních předpokladů – 60 minut

Studijní předpoklady písemně prověřují analytické a logické myšlení, znalostní a osobnostní dovednosti (uzavřené i otevřené úlohy).

Hodnocení

Školní přijímací zkouška a bodová škála hodnocení:

 • Pohovor s vedením školy – max. 30 bodů

 • Ověření studijních předpokladů (písemně) – max. 30 bodů

 • maximální počet bodů – 60 bodů

Další skutečnosti osvědčující předpoklady:

 • Kopie diplomů do 3. místa v okresních a vyšších kolech soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ – 2 body

 • Osvědčení o dobrovolnické činnosti – 2 body

 • Certifikát jazykové zkoušky z cizího jazyka (úrovně B1+) – 2 body

 • Maximální počet bodů – 6 bodů

V případě rovnosti výsledného počtu bodů rozhoduje:

1. Výsledek školní přijímací zkoušky
2. Výsledek přijímacího pohovoru
3. Výsledek úloh tzv. analytické a logické myšlení
4. Výsledek úloh tzv. znalostních dovedností
5. Výsledek úloh tzv. osobnostních dovedností
6. Výsledek psané reflexe
7. Udělení bodů za úspěch v soutěžích
8. Udělení bodů za certifikát o složení jazykové zkoušky
9. Udělení bodů za dobročinnou činnost
10. Los

Přílohy přihlášky:

Pro letošní školní rok se přílohy dokládají pouze v prosté kopii (sken či fotka)

1. Doporučení poradenského zařízení
2. Kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží
3. Osvědčení o dobrovolnické činnosti
4. Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či vyšší – 2 body

Přílohy 2. – 4. lze doručit až do 23. července 2024.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na nás obrátit prostřednitvím telefonu, e-mailu nebo přes chat na webu.