Den Dobrodění

Jedním z našich pilířů je společenská odpovědnost. Není proto žádným překvapením, že jsme se rozhodli zapojit i do charitativní činnosti. Prvním krokem byl Den dobrodění, unikátní setkání dne 14. prosince v Divadle U Valšů za účasti významných osobností z mnoha organizací a spolků, jednatele školy spolu s vedením a všech studentů.

Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77, představila sbírku Konto Bariéry, zmínila několik silných osudů lidí se zdravotním postižením i iniciativu začlenění znevýhodněných a handicapovaných.

Tomáš Vokáč, ředitel DofE, seznámil s historií a přínosem Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu a zmínil možnosti zapojení studentů. Zmíněné aktivity v mnoha ohledech souzní s vizí Fostry jak díky přístupu „nesedět pouze v lavici“, tak snahou vyvolat ve studentech pocit sounáležitosti i odhodlání.

Gabriela Morongová, naše kolegyně, obohatila akci o zajímavou projekci z cesty za charitativním projektem do Keni. Její příběh byl plný obohacujících momentů a přiblížil život a vzdělávání dětí v rozvojové zemi.

Velkým zážitkem bylo vystoupení tři studentek, které se podělily se spolužáky o své nemalé zkušenosti z dobrovolnické praxe a ukázaly přetrvávající smysl hodnot jako laskavost, nesobeckost, ochota i dobrosrdečnost.

Hlavním cílem Dne dobrodění bylo nastínit studentům rozmanité možnosti, jakými se dá světu pomáhat ve velkém i jako jednotlivec. Na základě pestrých vyprávění o dobročinnosti i pozitivní angažovanosti mohou studenti rozmýšlet nad přínosy pro své vlastní životy. Prezentace účinkujících jim poskytly nové úhly pohledu a možnosti rozhodnout se, zda a jak se v každé ze čtyř tříd zapojí po dobu studia do těchto aktivit. Patronem z řad vyučujících je náš kolega Martin Župka, který se stane mentorem studentů pro tuto oblast, bude s nimi rozebírat různé aspekty společenské odpovědnosti a v duchu hodnot našeho gymnázia podporovat v uceleném osobnostním rozvoji.

Protože podstatou současného vzdělávání není pouze kvalitní výuka, ale také komplexní příprava na úspěšnou budoucnost, posílení sebevědomí a vnitřní spokojenost, stěžejním cílem školy je motivovat studenty k objevování dalších příležitostí. Jak ostatně pronesl ve svém nadčasovém poselství vždy motivující Tomáš Šebek, účastník misí Lékařů bez hranic: „Nebát se, chybovat, vydržet a být stále o chlup lepší.“