Imatrikulace prvních ročníků

Koncem září se v Divadle Na Maninách uskutečnila vůbec první kulturně společenská událost, kterou byla imatrikulace prvního ročníku. Tímto slavnostním stužkováním a imatrikulačním slibem se z žáků stali studenti gymnázia.  

Letošní první ročník, čítající osm desítek studentů za doprovodu svých blízkých a sedmnácti vyučujících společně s vedením školy, úspěšně zahájil historii Fostry.  

Přejeme všem prvákům mnoho studijních úspěchů, bohatý osobní rozvoj a ještě více šťastných okamžiků v prostředí plném inspirativních osobností.  

Děkujeme za příjemné dopoledne obohacené kulturním programem a fotokoutkem, které jsme společné prožili. Pohleďte na originální snímky pedagogického sboru i tříd 1.A - 1.D.