Gymnázia a školné

Volná místa pro druhé kolo přihášek, otevíráme 10 tříd.

Jak nás najít v systému DiPSy?

Bohužel vás musíme informovat o komplikacích v systému DiPsy. V některých případech není možné naše gymnázia jednoduše vyhledat. V systému nejsou rovněž aktualizované adresy pro místa výuky.

všeobecné gymnázium Aspira

  • Vyhledejte podle: IZO 181141990 nebo zadejte Rozvíjíme a podporujeme

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

česko-anglické gymnázium International

  • Vyhledejte podle: IZO 108000877 nebo zadejte Rozvíjíme angličtinou

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

evropské gymnázium Europea

  • Vyhledejte podle: IZO 181142082 nebo zadejte Rozvíjíme v evropském kontextu

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10

česko-ukrajinské gymnázium Pontia

  • Vyhledejte podle: IZO 181142074 nebo zadejte Rozvíjíme porozuměním

  • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10


Pro školní rok 2024/2025 otevíráme celkem 10 tříd ve 4 specializovaných gymnáziích skupiny Fostra.

Naše gymnázia

Fostra Aspira
všeobecné gymnázium

Klademe důraz na kvalitní všeobecné vzdělání spolu se širokou nabídkou volitelných předmětů, abychom u studentů rozvíjeli dovednosti v oboru, který je zajímá. S výběrem odborných, přípravných, konverzačních a dovednostních předmětů od 2. ročníku pomáhá kariérní poradce.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk - němčina, španělština a francouzština

▪ Školné: 126 000 Kč ročně
▪ Místo výuky: Roháčova 1148/63
▪ Obsazenost: 2 třídy
▪ Volná kapacita: 2 třídy po 24 studentech

Fostra International
česko-anglické gymnázium

Větší počet hodin je vedený v anglickém jazyce (min. 32% výuky) a opírá se tematicky o odborné oblasti jako history and society, nature and science, skills and abilities, math and logic. Studenti se tak učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet, bavit se a vyjadřovat se. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých ve školách v ČR i v zahraničí.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk - němčina, španělština a francouzština

▪ Školné: 164 000 Kč ročně
▪ Místo výuky: Roháčova 1148/63
▪ Obsazenost: 2 třídy
▪ Kapacita: 2 třídy po 24 studentech

Fostra Europea
evropské gymnázium

✦ Novinka ✦

Evropské gymnázium aktivně podporuje porozumění a respekt k různým kulturám, jazykům a tradicím. Předměty zahrnují strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie a udržitelnost, mezinárodní vztahy, globální politika, komunikační a prezentační dovednosti a kritické myšlení. Ve studijním programu najdete také výuku cizích jazyků a mezikulturního dialogu formou témat o lidských právech, rozvojové spolupráci, udržitelném rozvoji a ekologickém myšlení. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých školách.

Cizí jazyky: angličtina, další volitelný evropský jazyk a netradiční evropský jazyk, např. švédština.

▪ Školné: 109 000 Kč ročně
▪ Místo výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10
▪ Volná kapacita: 1 třída po 26 studentech

Fostra Pontia
česko-ukrajinské gymnázium

✦ Novinka ✦

Jediné programově provozované česko-ukrajinské gymnázium v ČR se pod záštitou velvyslanectví Ukrajiny zaměřuje na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext, komunikační dovednosti, umění, kulturu a kritické myšlení. Ve třídě bude podpůrný lektor ovládající ukrajinský i český jazyk, aby poskytoval studentům během výuky podporu, která jim pomůže lépe porozumět a dosáhnout úspěchu ve studiu. Jako absolventi jsou připraveni pro studium na prestižních vysokých školách.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk – čeština, ukrajinština

▪ Školné: 78 000 Kč ročně
▪ Místo výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10
▪ Volná kapacita: 1 třída po 30 studentech


Co si myslí naši studenti?


Co si o gymnáziu Fostra myslí rodiče?


Dny otevřených dveří

Přihláška

Termín*
Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE

Platební údaje

Čísla účtů
Fostra Aspira: 2800148619/2010
Fostra International: 2402485329/2010
Fostra Europea: 2102662514/2010
Fostra Pontia: 2300146828/2010

Variabilní symbol: Rodné číslo uchazeče bez lomítka
Zpráva pro příjemce: Příjmení a Jméno uchazeče

 Nemá-li student rodné číslo, je variabilním symbolem jeho datum narození v následujícím formátu: DDMMRR1111