1. 1. kolo přijímacího řízení

 2. Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otevíráme 12 tříd.

Otevíráme celkem 12 tříd

 • Nově můžete přihlášku podat elektronicky přes systém DiPSy

 • Český 4letý studijní porgram v systému najdete pod názvem Rozvíjíme a podporujeme (181141990) a Česko-anglický 4letý studijní program pod Rozvíjíme angličtinou (108000877)

 • Zápisový lístek neodevzdáváte, automaticky se dostáváte na školu prioritizovanou v přihlášce

 • Letos nepřihlížíme na studijní výsledky předchozího vzdělání - zajímá nás pouze aktuální potenciál studenta

 • Adresa výuky a školní přijímací zkoušky je Roháčova 1148/63, Praha 3.

Jak pracovat se systémem DiPSy? Zhlédněte náš videonávod, jak se jednoduše přihásit k přijímačkám!

Informace o studiu

Český 4letý studijní program

Je v elektronickém systému DiPSy je tento program uveden jako "Rozvíjíme a podporujeme", IZO 181141990

 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium

 • Školní vzdělávací program: Rozvíjíme a podporujeme 

 • Forma vzdělávání: denní

 • Délka vzdělávání: 4 roky

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 • Potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 96 (4 třídy)

Adresa výuky je Roháčova 1148/63, Praha 3

Česko-anglický 4letý studijní program

Je v elektronickém systému DiPSy je tento program uveden jako "Rozvíjíme angličtinou", IZO 108000877

 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium

 • Školní vzdělávací program: Rozvíjíme angličtinou

 • Forma vzdělávání: denní

 • Délka vzdělávání: 4 roky

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 • Potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 96 (4 třídy)

Adresa výuky je Roháčova 1148/63, Praha 3

Důležité termíny

Termín pro podání přihlášek je od 1.2.2024 do 20.2.2024.

Jednotná přijímací zkouška Cermat:

 • 12.4. a 15.4.

 • 29.4. a 30.4. (náhradní termín)

Adresa zkoušky Cermat:
Bude přidělena dle spádové oblasti či dle vybrané školy.

Školní přijímací zkouška:

 • 18.4. a 22. 4. (Český 4letý studijní program)

 • 19.4. a 23.4. (Česko-anglický 4letý studijní program)

 • 25.4. a 29.4. (náhradní termín)

Adresa přijímacího řízení:
Roháčova 1148/63, Praha 3.


Jak mohu podat přihlášku?

Nový elektronický systém podávání přihlášek na střední školu tento rok umožňuje favoritizovat Vámi preferovanou školu. Svou šanci studovat na gymnáziu Fostra zvýšíte tím, že si ho v systému DiPSy zvolíte jako první možnost. Pravděpodobně se Vám v systému objeví neaktuální adresa - výuka i přijímací řízení bude stále probíhat na adrese Roháčova 63, Praha 3.

Výběr školy v systému ulehčíte zadáním tzv. IZO kódu:

181141990

Český 4letý studijní program. V elektronickém systému je uveden jako "Rozvíjíme a podporujeme".

V systému je uvedena špatná adresa - výuka probíhá na adrese Roháčova 1148/63, Praha 3.

108000877

Česko-anglický 4letý studijní program. V elektronickém systému je uveden jako "Rozvíjíme angličtinou".

V systému je uvedena špatná adresa - výuka probíhá na adrese Roháčova 1148/63, Praha 3.


1. Elektronicky - DOPORUČUJEME (s ověřenou elektronickou identitou NIA – Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita, mojeID...)

2. Podáním výpisu vytištěného z online systému. 
3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Přihlášky ke studiu dle možností 1. a 2. můžete doručit několika způsoby:

 • Elektronicky přes systém DiPSy - DOPORUČUJEME.

 • Elektronicky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT do datové schránky: tetvj6p.

 • Poštou (doporučujeme zaslat D+1) na adresu:  Gymnázium FOSTRA a střední hotelová škola, s.r.o., Roháčova 1148/63, Praha 3.

 • Osobně na adresu: Roháčova 1148/65 130 00 Praha 3, budova B, 2. patro, sekretariát v úředních hodinách: PO – PÁ 9:00 – 14:00.

Video návod, jak pracovat v DiPSy

1. Zaregistrujte se
2. Zvolte Vámi preferované školy.
3. Svou šanci na přijetí zvýšíte, když si jeden z našich studijních programů zvolíte jako 1. v pořadí
4. Zadejte do kolonky pro výběr školy název našeho gymnázia (Fostra)
5. Zvolte Vámi preferovaný studijní program
6. Přidejte další školy

Důležité informace:
1. Do každého studijního programu přijímáme 96 studentů
2. Výuka probíhá na Roháčova 63, Praha 3

Jednotná kritéria k přijetí ke studiu:

Přijímací řízení bude obsahovat 2 přijímací zkoušky - jednotnou přijímací zkoušku Cermat a školní zkoušku.

 1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka má celkovou váhu 60%.

 2. Školní přijímací zkouška má celkovou váhu 40 %. Součet bodů za pohovor s vedením školy, ověření studijních předpokladů a další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu má celkovou váhu 40 %. 

 3. Celkový maximální počet bodů je 166 bodů.

Školní přijímací zkouška se skládá z:

① Přijímací pohovor – 15 min.

Uchazeč si připraví libovolný materiál na téma: Sebeprezentace (rozsah 5 minut). Pohovor prověřuje předpoklady ke studiu v několika oblastech – představení a zájmy; motivace a očekávání. Studijní předpoklady prověřují analytické a logické myšlení, rozvojové a osobnostní dovednosti a psanou reflexi pomocí uzavřených i otevřených úloh.

② Ověření studijních předpokladů v písemné formě – 120 min. 

 • Analytické a logické myšlení

 • Rozvojové dovednosti

 • Osobnostní dovednosti

 • Psaná reflexe (5 témat)

*u programu „Rozvíjíme angličtinou“ probíhá pohovor v AJ

Hodnocení

 1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka max. počet bodů 100

 2. Školní přijímací zkouška max. počet bodů 60

Školní přijímací zkouška a bodová škála hodnocení:

 • Pohovor s vedením školy – max. 30 bodů; 

 • Ověření studijních předpokladů (písemná forma) – max. 20 bodů;

 • Psaná reflexe – max. 10 bodů;

 • Další skutečnosti osvědčující předpoklady ke studiu – max. 6 bodů.

 • maximální počet bodů – 166 bodů

Další skutečnosti osvědčující předpoklady:

 • Kopie diplomů do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ – 2 body;

 • Osvědčení o dobrovolnické činnosti od zastřešující organizace – 2 body;

 • Certifikát jazykové zkoušky z cizího jazyka úrovně B1 či vyšší – 2 body;

 • maximální počet bodů za další skutečnosti – 6 bodů.

V případě rovnosti výsledného počtu bodů rozhoduje o pořadí:

1) Výsledek školní přijímací zkoušky;
2) Výsledek přijímacího pohovoru;
3) Výsledek úloh tzv. analytické a logické myšlení;
4) Výsledek úloh tzv. rozvojových dovedností;
5) Výsledek úloh tzv. osobnostních dovedností;
6) Výsledek psané reflexe;
7) Udělení bodů za úspěch v soutěžích;
8) Udělení bodů za certifikát o složení jazykové zkoušky;
9) Udělení bodů za dobročinnou činnost;
10) Výsledek z jednotného testu z matematiky;
11) Výsledek z jednotného testu z českého jazyka;
13) Los.

Přílohy přihlášky:

Pro letošní školní rok se přílohy dokládají pouze v prosté kopii (sken či fotka)

1) Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (do 20.02.2024)
2) Doporučení poradenského zařízení (do 20.02.2024)
3) Kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží (do 29.04.2024)
4) Osvědčení o dobrovolnické činnosti od zastřešující organizace (do 29.04.2024)
5) Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či vyšší – 2 body (do 29.04.2024)

Potřebujete pomoci?
Neváhejte se na nás obrátit prostřednitvím telefonu, e-mailu nebo přes chat na webu.

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE