2. kolo přijímacího řízení

Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otevíráme 10 tříd.

Jak nás najít v systému DiPSy?

Bohužel vás musíme informovat o komplikacích v systému DiPsy. V některých případech není možné naše gymnázia jednoduše vyhledat. V systému nejsou rovněž aktualizované adresy pro místa výuky.

všeobecné gymnázium Aspira

 • Vyhledejte podle: IZO 181141990 nebo zadejte Rozvíjíme a podporujeme

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

česko-anglické gymnázium International

 • Vyhledejte podle: IZO 108000877 nebo zadejte Rozvíjíme angličtinou

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

evropské gymnázium Europea

 • Vyhledejte podle: IZO 181142082 nebo zadejte Rozvíjíme v evropském kontextu

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10

česko-ukrajinské gymnázium Pontia

 • Vyhledejte podle: IZO 181142074 nebo zadejte Rozvíjíme porozuměním

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10


U nás máte vyšší šanci na přijetí - otevíráme 10 tříd

Víme, že přechod ze základní školy na střední je náročný a rozhodnutí o volbě správné školy může být obtížné. Pokud jste nebyli přijati ke studiu v prvním kole, nezoufejte, jsme tu pro vás s rozšířenou nabídkou. Otevíráme 10 tříd na 4 specializovaná gymnázia, abychom mohli přivítat více nových studentů.


Důvody proč studovat u nás

 • Objevujeme a rozvíjíme silné stránky

 • Podporujeme individualitu

 • Učíme kritickému myšlení a zodpovědnosti

 • Klademe důraz na jazykové dovednosti


Jak se přihlásit

 • Stejně jako v 1. kole můžete přihlášku podat elektronicky přes systém DiPSy

 • Zápisový lístek neodevzdáváte, automaticky se dostává na školu prioritizovanou v přihlášce

 • Letos nepřihlížíme na studijní výsledky předchozího vzdělání - zajímá nás pouze aktuální potenciál studenta

Jak pracovat se systémem DiPSy? Zhlédněte náš videonávod, jak se jednoduše přihásit k přijímačkám!

Naše gymnázia

Aspira
Všeobecné gymnázium

V elektronickém systému DiPSy je gymnázium uvedeno jako "Rozvíjíme a podporujeme", IZO 181141990

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 96 (4 třídy)

 • Adresa výuky: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3

Europea
Evropské gymnázium

V elektronickém systému DiPSy je gymnázium uvedeno jako"Rozvíjíme v evropském kontextu", IZO 181142082

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 26 (1 třída)

 • Adresa výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3

International
Česko-anglické gymnázium

V elektronickém systému DiPSy je gymnázium uvedeno jako "Rozvíjíme angličtinou", IZO 108000877

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 96 (4 třídy)

 • Adresa výuky: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3

Pontia
Česko-ukrajinské gymnázium

V elektronickém systému DiPSy je gymnázium uvedeno jako "Rozvíjíme porozuměním", IZO 181142074

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 30 (1 třída)

 • Adresa výuky: Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3

Základní informace gymnáziích Fostra

 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium

 • Školní vzdělávací program: dle typu gmynázia: Rozvíjíme a podporujeme, Rozvíjíme angličtinou, Rozvíjíme v evropském kontextu, Rozvíjíme porozuměním

 • Forma vzdělávání: denní

 • Délka vzdělávání: 4 roky

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 • Potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje


Důležité termíny

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je od 20.5 do 24. 5. 2024.

Školní přijímací zkouška :

 • 10.6. Fostra Aspira, Fostra International, Fostra Europea

 • 11.6. Fostra Aspira, Fostra International, Fostra Pontia

 • 12.6. Fostra Europea, Fostra Pontia

 • 21. 6. Zveřejnění výsledků


Jak podat přihlášku?

1. Elektronicky - DOPORUČUJEME (s ověřenou e-identitou NIA – Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita, mojeID...)

2. Podáním výpisu vytištěného z online systému. 
3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Přihlášky ke studiu (možností 1. a 2.) můžete doručit následovně:

 • Elektronicky přes systém DiPSy - DOPORUČUJEME.

 • Elektronicky na kontaktním místě Czech POINT do datové schránky: tetvj6p.

 • Poštou (doporučujeme zaslat D+1) či osobně na adresu:
  Gymnázium FOSTRA s.r.o., Roháčova 1148/63, Praha 3. (budova B, 2. patro, sekretariát)
  úřední hodiny: PO – PÁ 9:00 – 14:00

Video návod, jak pracovat v DiPSy

1. Zaregistrujte se
2. Zvolte Vámi preferované školy.
3. Zadejte do kolonky pro výběr školy název našeho gymnázia
4. Zvolte Vámi preferované gymnázium
5. Přidejte další školy

Důležité informace:
Výuka gymnázií Aspira a International probíhá na adrese Roháčova 1148/63. V rámci Gymnázií Europea a Pontia výuka porbíhá na adrese Havlíčkovo náměstí 300/10.

Jednotná kritéria k přijetí ke studiu:

Přijímací řízení bude obsahovat 2 přijímací zkoušky - jednotnou přijímací zkoušku Cermat a školní zkoušku.

 1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka má celkovou váhu 60%.

 2. Školní přijímací zkouška má celkovou váhu 40 %. Součet bodů za pohovor s vedením školy, ověření studijních předpokladů a další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu má celkovou váhu 40 %. 

 3. Celkový maximální počet bodů je 166 bodů.

Školní přijímací zkouška se skládá z:

① Přijímací pohovor – 15 minut

Uchazeč si připraví libovolný materiál na téma: Sebeprezentace (rozsah 5 minut). Pohovor formou otázek prověřuje předpoklady ke studiu v několika oblastech – představení a zájmy; motivace a očekávání (5 minut) a pokračuje rozhovorem nad psanou reflexí (5 minut).

Na přípravu psané reflexe má uchazeč 30 minut.

② Ověření studijních předpokladů (písemná forma)
– 60 minut

Studijní předpoklady prověřují analytické a logické myšlení, znalostní a osobnostní dovednosti (uzavřené i otevřené úlohy).

*U gymnázia International probíhá pohovor v AJ

Hodnocení

 1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka max. počet bodů 100

 2. Školní přijímací zkouška max. počet bodů 60

Školní přijímací zkouška a bodová škála hodnocení:

 • Pohovor s vedením školy – max. 30 bodů

 • Ověření studijních předpokladů (písemně) – max. 30 bodů

 • Další osvedčení předpokladů ke studiu – max. 6 bodů

 • maximální počet bodů – 66 bodů

Další skutečnosti osvědčující předpoklady:

 • Kopie diplomů do 3. místa v okresních a vyšších kolech soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ – 2 body

 • Osvědčení o dobrovolnické činnosti – 2 body

 • Certifikát jazykové zkoušky z cizího jazyka (úrovně B1+) – 2 body

 • Maximální počet bodů za další skutečnosti – 6 bodů

V případě rovnosti výsledného počtu bodů rozhoduje o pořadí:

1) Výsledek školní přijímací zkoušky
2) Výsledek přijímacího pohovoru
3) Výsledek úloh tzv. analytické a logické myšlení
4) Výsledek úloh tzv. znalostních dovedností
5) Výsledek úloh tzv. osobnostních dovedností
6) Výsledek psané reflexe
7) Udělení bodů za úspěch v soutěžích
8) Udělení bodů za certifikát o složení jazykové zkoušky
9) Udělení bodů za dobročinnou činnost
10) Výsledek z jednotného testu z matematiky
11) Výsledek z jednotného testu z českého jazyka
13) Los

Přílohy přihlášky:

Pro letošní školní rok se přílohy dokládají pouze v prosté kopii (sken či fotka)

1) Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (do 24.5.2024)
2) Doporučení poradenského zařízení (do 24.5.2024)
3) Kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží (do 12.6.2024)
4) Osvědčení o dobrovolnické činnosti (do 12.6.2024)
5) Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či vyšší – 2 body (do 12.6.2024)

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na nás obrátit prostřednitvím telefonu, e-mailu nebo přes chat na webu.

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE