Výtvarný program v galerii DOX

Studenti absolvovali výtvarný program v Galerii DOX na téma výstavy Kafkaesque. Od lektorky dostali úvodní komentovanou prohlídku, kterou zakončili svými reflexemi.

Poté měli sami výtvarně vyjádřit (performance, básní, dílem, které nezanechá stopu) společnou emoci, která ve skupině převládala, jako hlavní pocit z výstavy. Celý program byl zakončen prohlídkou vzducholodi Gulliver.