Fostra International

česko-anglické gymnázium

Studujte česko-anglické gymnázium

Česko-anglické gymnázium se zaměřuje na rozvoj angličtiny a mezikulturních dovedností prostřednictvím exkurzí, projektových dnů a zahraničních pobytů. Výuka je z části vedená rodilými mluvčími, kteří se zaměřují na praktické využití jazyka a prohlubování znalostí v globální perspektivě.

V prvním kole byly zaplněny 2 třídy. Pro druhé kolo zbývají místa ve 2 třídách.

Fostra International

Česko-anglické gymnázium

  • Forma vzdělávání: denní

  • Obor: gymnázium

  • Délka: 4 roky

  • Adresa: Roháčova 1148/63

  • Školné: 164 000 Kč ročně

  • Kapacita: 4 třídy o 24 studentech

  • Cizí jazyky: angličtina a další 3 volitelné jazyky – němčina, španělština a francouzština

vysoká kapacita gymnázia

min. 32%

výuky je vedený v anglickém jazyce

max. 24

maximální počet žáků ve třídě

3

volitelné jazyky na výběr

O gymnáziu

Super příprava na studium v zahraničí!

V programu narazíte na odborné oblasti jako history and society, nature and science, skills and abilities, math and logic. Jako absolventi budete připraveni pro studium na prestižních vysokých školách v české republice i v zahraničí.

Velký důraz na výuku cizích jazyků!

Až 32 % výuky je vedený v anglickém jazyce. Mimo něj mají naši studenti na výběr i z dalších 3 volitelných jazyků - němčiny, španělštiny a francouzštiny. Studenti se tak učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet, bavit se a vyjadřovat se.


Pohled studentů

Pohled studentů

"Fostru jsem si vybrala kvůli jejímu přístupu ke studentům. Líbí se mi, jak učitelé vyučují a jak se k nám chovají."

- Stella M. -

"Škola nám poskytuje
prostor pro sdílení našich názorů a nápadů bez toho, aniž by jsme se báli."


- Vanessa L. -

“Oproti základní škole je
výuka opravdu interaktivní a její

součástí jsou i různé vzdělávací hry.”

- Evelína S. -

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE