Nastartuj svoji úspěšnou a spokojenou budoucnost!

Připrav se na důležitá rozhodnutí. Na studium v zahraničí. Na profese, které teprve vzniknou. Na spolupráci i úspěch.
Pro školní rok 2024/2025 přijímáme celkem
192 žáků. V obou studijních programech otevíráme 4 třídy maximálně po 24 studentech.

Připrav se na svou budoucnost

  • Připravujeme studenty na studium na prestižních univerzitách v ČR i zahraničí.

  • Učíme studenty seberozvoji a kritickému myšlení. I tomu, aby porozuměli svým silným i slabým stránkám a uměli s nimi efektivně pracovat.

  • Díky inspirativnímu a bezpečnému prostředí je gymnázium Fostra to správné místo pro mladé lidi s ambicemi žít svůj život úspěšně a zodpovědně.

  • Kapacita pro první ročník 192 žáků. 4 třídy ve studijním programu s maximálně 24 žáky ve třídě.


Čím se lišíme?

Jsme gymnázium, které v dětech probouzí nadšení po vzdělání a napomáhá jim systematicky rozvíjet jejich talenty pro úspěšný a spokojený život. 

Rozvíjíme individualitu studentů

Studenti mají od 1. ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč se studentům věnuje jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Jsme tým nadšených odborníků

Výuku vedou pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat, motivovat a probudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni efektivně propojit teorii s praxí.

Podporujeme interaktivní výuku

Máme vypracovanou vlastní výukovou metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci a spolupráci, nejen v rámci třídy, ale i mezi ročníky.

Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj

Klademe důraz na seberozvoj a kvalitní vzdělání. Ve studentech systematicky probouzíme touhu po kvalitním vzdělaní a připravujeme je na studium na prestižních vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Rozvíjíme klíčové dovednosti 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.


O gymnáziu Fostra


Školní blog

Zaujalo Vás studium na gymnáziu Fostra?

Vyplňte nezávaznou přihlášku a poznejte výhody prestižního vzdělání