✦ NOVINKA ✦

Fostra Pontia

česko-ukrajinské gymnázium

Změnit jazyk

Změnit jazyk

Česká vlajka English Flag

Česko-ukrajinské gymnázium plné porozumění

Nově otevřené gymnázium pro 2. kolo s kapcitou 30 studentů.

Jediné programově provozované česko-ukrajinské gymnázium v ČR se ve spolupráci s velvyslanectvím Ukrajiny zaměřuje na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext, komunikační dovednosti, umění, kulturu a kritické myšlení.

Příprava pro spokojenou a úspěšnou budoucnost

Fostra Pontia

česko-ukrajinské gymnázium

  • Forma vzdělávání: denní

  • Obor: gymnázium

  • Délka: 4 roky
    Adresa: Havlíčkovo náměstí 300/10

  • Školné: 78 000 Kč ročně

  • Kapacita: 1 třída po 30 studentech

  • Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk – čeština, ukrajinština

Ve třídě bude podpůrný lektor ovládající ukrajinský i český jazyk, aby poskytoval studentům během výuky podporu, která jim pomůže lépe porozumět a dosáhnout úspěchu ve studiu.

Spolupráce

Rozvoj dovedností a práce v týmu.

Partnerství

Otevřenost k novým příležitostem.

Podpora

Individuální přístup a pomoc.

O gymnáziu

Založení ukrajinského gymnázia v Praze vychází z aktuální situace na Ukrajině. Některé z dětí, které z válkou zasažené země přišly do ČR, by rády pokračovaly ve studiu nebo je dokončily u nás, případně zamířily na vysokou školou.

Vzdělávací program je sestaven tak, aby umožnil studium českým i ukrajinským studentům společně. Škola pro ně bude místem, kde se bude mísit ukrajinská a česká kultura, bezpečným prostředím pro vzdělávání i vznik nových přátelských vztahů.

Českým studentům nabídne kromě kvalitní výuky – včetně ukrajinštiny jako dalšího volitelného cizího jazyka – také možnost proniknout do česko-ukrajinských vztahů a kulturních zvyklostí a povede ke vzájemnému porozumění.

Ukrajinským studentům gymnázium zajistí maximální možnou míru podpory, budou poznávat vlastní ukrajinskou kulturu a pokusíme se jim alespoň trochu nahradit domov, který opustili. Zároveň je vybavíme znalostí českého jazyka pro ještě lepší pochopení české kultury. Ve třídě bude podpůrný lektor ovládající ukrajinský i český jazyk, aby poskytoval studentům během výuky podporu, která jim pomůže lépe porozumět a dosáhnout úspěchu ve studiu.

Cizí jazyky: angličtina a další jeden volitelný jazyk – čeština, ukrajinština

Čím se lišíme?

Jsme gymnázium, které v dětech probouzí nadšení po vzdělání a napomáhá jim systematicky rozvíjet jejich talenty pro úspěšný a spokojený život. 

Rozvíjíme individualitu studentů

Studenti mají od 1. ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč se studentům věnuje jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Jsme tým nadšených odborníků

Výuku vedou pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat, motivovat a probudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni efektivně propojit teorii s praxí.

Podporujeme interaktivní výuku

Máme vypracovanou vlastní výukovou metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci a spolupráci, nejen v rámci třídy, ale i mezi ročníky.

Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj

Klademe důraz na seberozvoj a kvalitní vzdělání. Ve studentech systematicky probouzíme touhu po kvalitním vzdělaní a připravujeme je na studium na prestižních vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Rozvíjíme klíčové dovednosti 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.

Pohled studentů

Pohled studentů

"Fostru jsem si vybrala kvůli jejímu přístupu ke studentům. Líbí se mi, jak učitelé vyučují a jak se k nám chovají."

- Stella M. -

"Škola nám poskytuje
prostor pro sdílení našich názorů a nápadů bez toho, aniž by jsme se báli."


- Vanessa L. -

“Oproti základní škole je
výuka opravdu interaktivní a její

součástí jsou i různé vzdělávací hry.”

- Evelína S. -

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE