Nastartuj svoji úspěšnou a spokojenou budoucnost!

Volná místa pro druhé kolo přihlášek, otevíráme 10 tříd. To znamená vyšší šance na přijetí.

Jak nás najít v systému DiPSy?

Bohužel vás musíme informovat o komplikacích v systému DiPsy. V některých případech není možné naše gymnázia jednoduše vyhledat. V systému nejsou rovněž aktualizované adresy pro místa výuky.

všeobecné gymnázium Aspira

 • Vyhledejte podle: IZO 181141990 nebo zadejte Rozvíjíme a podporujeme

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

česko-anglické gymnázium International

 • Vyhledejte podle: IZO 108000877 nebo zadejte Rozvíjíme angličtinou

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Roháčova 63, Praha 3 130 00

evropské gymnázium Europea

 • Vyhledejte podle: IZO 181142082 nebo zadejte Rozvíjíme v evropském kontextu

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10

česko-ukrajinské gymnázium Pontia

 • Vyhledejte podle: IZO 181142074 nebo zadejte Rozvíjíme porozuměním

 • Adresa v DiPsy se liší od skutečné adresy výuky, která bude probíhat Havlíčkovovo náměstí 10


Naše 4letá gymnázia - otevíráme 10 tříd

FOSTRA ASPIRA
všeobecné
gymnázium

FOSTRA INTERNATIONAL
česko-anglické
gymnázium

Novinka!

FOSTRA EUROPEA
evropské
gymnázium

Novinka!

FOSTRA PONTIA
česko-ukrajinské
gymnázium

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení

Ve druhém kole přihlášek přijímáme studenty do 10 tříd. To znamená vyšší šance na přijetí.

Připrav se na svou budoucnost

 • Připravujeme studenty na studium na prestižních univerzitách v ČR i zahraničí.

 • Učíme studenty seberozvoji a kritickému myšlení. I tomu, aby porozuměli svým silným i slabým stránkám a uměli s nimi efektivně pracovat.

 • Díky inspirativnímu a bezpečnému prostředí je gymnázium Fostra to správné místo pro mladé lidi s ambicemi žít svůj život úspěšně a zodpovědně.

Připrav se na důležitá rozhodnutí. Na studium v zahraničí. Na profese, které teprve vzniknou. Na spolupráci i úspěch.


Čím se lišíme?

Gymnázia, které v dětech probouzí nadšení po vzdělání a napomáhá jim systematicky rozvíjet jejich talenty pro úspěšný a spokojený život. 

Rozvíjíme individualitu studentů

Studenti mají od 1. ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč se studentům věnuje jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Jsme tým nadšených odborníků

Výuku vedou pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat, motivovat a probudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni efektivně propojit teorii s praxí.

Podporujeme interaktivní výuku

Máme vypracovanou vlastní výukovou metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci a spolupráci, nejen v rámci třídy, ale i mezi ročníky.

Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj

Klademe důraz na seberozvoj a kvalitní vzdělání. Ve studentech systematicky probouzíme touhu po kvalitním vzdělaní a připravujeme je na studium na prestižních vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Rozvíjíme klíčové dovednosti 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.


Naše gymnázia

Naše gymnázia díky týmu odborníků, učitelů a koučů inspirují a motivují studenty ve vzdělávání. Napomáhájí jim systematicky rozvíjet jejich silné stránky pro spokojený a úspěšný život v 21. století.

Fostra Aspira
všeobecné gymnázium

Kvalitní všeobecné vzdělání a široká nabídka volitelných předmětů. U studentů rozvijíme dovednosti v oboru, který je zajímá. Samozřejmostí je výuka cizích jazyků, kromě angličtiny je na výběr 1 ze 3 jazyků – němčina, španělština a francouzština.

Školné: 126 000 Kč ročně
▪ Adresa: Roháčova 1148/63
▪ Obsazenost: 2 třídy
Kapacita: 4 třídy po 24 studentech

Novinka!

Fostra Europea
evropské gymnázium

Předměty zahrnují strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie a udržitelnost, mezinárodní vztahy a globální politika. Ve studijním programu najdete také výuku cizích jazyků a mezikulturního dialogu.

▪ Školné: 109 000 Kč ročně
▪ Adresa:
Havlíčkovo náměstí 300/10
▪ Volná kapacita:
1 třída po 26 studentech

Fostra International
česko-anglické gymnázium

Větší počet hodin je vedený v anglickém jazyce (min. 32% výuky) a opírá se o odborné oblasti jako history, society, nature, science, skills, abilities, math and logic. Studenti se učí jazyku na vyšší úrovni a jsou schopni v něm plynuleji myslet a vyjadřovat se.

Školné: 164 000 Kč ročně
▪ Adresa: Roháčova 1148/63
▪ Obsazenost: 2 třídy
Kapacita: 4 třídy po 24 studentech

Novinka!

Fostra Pontia
česko-ukrajinské gymnázium

Jediné česko-ukrajinské gymnázium v ČR se pod záštitou velvyslanectví Ukrajiny zaměřuje na mezinárodní vztahy, zejména rozvoj evropského partnerství, český i ukrajinský kulturní kontext, komunikaci, umění, kulturu a kritické myšlení.

▪ Školné: 78 000 Kč ročně
▪ Adresa:
Havlíčkovo náměstí 300/10
▪ Volná kapacita:
1 třída po 30 studentech


Školní blog

Zaujalo Vás studium gymnázií Fostra?

Vyplňte nezávaznou přihlášku a poznejte výhody vzdělání pro 21. století